Fairtrade har sitt bästa år någonsin

Fairtrade Sverige annonserade i dagarna att försäljningen fortsätter att öka, och att man under 2012 ökade försäljningen med 28%! Även vi själva har sett en fortsatt ökning, vår omsättning i caféet är högre än det någonsin varit. Känns bra att trenden håller i sig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>