Fairtrade City diplomeringen!

Idag ägde den ceremoriella diplomeringen av Helsingborg Stad som Fairtrade City rum! Även om beslut i sig redan togs för ett tag sedan, så valde styrgruppen att vänta till idag, den internationella World Fairtrade Day, för att ha själva ceremonin.
Det hela ägde rum på Dunkers Kulturhus, mitt i staden, mitt på dagen. Helena Markstedt från Fairtrade Sverige kom ner för att överräcka diplomet till Maria Winberg Nordström från Kommunfullmäktige i Helsingborg Stad. Utöver det höll även Gustav Josefsson från Föreningen för global rättvisa samt jag själv ett kortare tal – om processen bakom och vad vi såg för värde i Fairtrade.

Mitt tal blev kort, bara 2-3 minuter, jag fokuserade på näringslivets och “företagens” syn på fairtrade och varför fairtrade är en bra certifiering. Jag belyste de aspekterna som gör konceptet starkt, så som att det passar in bra med övriga marknadsekonomiska aspekter och arbetar med och inte emot globaliseringen. Det blev på en övergrpande nivå, men jag tänkte att det skulle lättast sätt att visa på det djup som finns i fairtrade rörelsen.

Innan ceremonin hade vi även en liten lunch med Helena Markstedt. Det var väldigt trevligt, höra lite kort om hennes syn på utmaningar och framtiden för fairtrade. Vi kom bland annat in på att prata om den fortsatta tillväxten av fairtrade varor som säljs, varpå hon nämnde några intressanta detaljer, som att en faktor som gjorde att förra året ökade så mycket var att alla Ben & Jerry’s glassar blev fairtrade certifierade, vilket bidrog till en oväntat stor värdeökning. Vi kom även att prata om andra utmaningar som fanns; så som att flera olika certifieringar kan komma att behövas i framtiden, eller att segmentara märkning efter olika ingredienser. Klart stod det i varje fall att Fairtrade är inne för en intressant framtid för att det ska kunna växa ännu mer.


Gruppbild på styrgruppen ihop med själva diplomet för Fairtrade City.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>