Category Archives: Annat

ASP – ett program för att hjälpa bönder i Zambia

Detta är egentligen ett sidospår och inte Fairtrade eller café relaterad. Men när jag var i Zambia kom jag, genom ambassaden, i kontakt med ett program som pågick 2003-2008 som hette ASP (Agriculture Support Programme). Detta program arbetade med att underlätta planering och differentiering av mindre hushåll, främst bondefamiljer. Av allt jag lärde känna under den korta tiden jag var i Zambia så lät detta projekt som precis det som behövs för att hjälpa invånarna till ett rikare och stabilare liv.
Jag fick i veckan reda på att en utvärdering av programmet har gjorts, och man ser att det fortfarande har effekter (d.v.s. effekten varade mer än 3 år efter att programmet avslutades) och att programmet hjälp över 40 000 hushåll. Mycket inspirerande och hoppfull läsning, som:

Changed structure of hh [household] decision-making benefitted both male and female hh members through continuity of economic activities as all hh members participate in production, and business ideas are shared and supported by family members. Women have enjoyed increased decision-making power and have become more competent in running businesses and advising in business decisions. Intergenerational benefits may be the most important benefit from the changed decision-making structure enhancing sustainability as older children can continue with businesses; an important factor given the high HIV/AIDS infection rates in Zambia

Rapporten finns att läsa i sin helhet här (den har en bra 4-sidig sammanfattning först).

Hela rapportern säger kanske inte så mycket om man inte kan relatera till hur kulturen och människorna i Zambia är, men precis som Fairtrade vill ge fattiga makt att kunna utveckla sina egna liv så har detta projekt ett liknande mål, och det verkar ha varit en bra succé ocskå.

Nu är det bara att hoppas att fler sådana projekt tas fram, eller kanske t.o.m. blir standard inom utvecklingsinsatser för Sverige och andra länder.