Category Archives: Argument

Kommentar på Lydiah Wålstens / Timbros artikel om Fairtrade – “Det finns inga skäl att gynna rättvisemärkt” i SvD (11-05-11)

Har ett tag filat på att skriva en kommentar på Lydiah Wålstens artikel i SvD den 11-05-11. Det har dragit ut på tiden lite, men detta är en diskussion som inte blir inaktuell, så lite nya tankar här är nog inte fel även om det är ett tag sedan artikeln skrevs.

Jag vill börja med att berätta lite min bakgrund till argumenten: i den arbetsgrupp jag är med i för att arbeta med Fairtrade City märkningen av Helsingborg gick vi i början igenom väldigt mycket argument för och emot Fairtrade. Just sådant som tas upp i debattartikeln brottades vi med fram och tillbaka under flera möten för att kunna svara på alla tänkbara argument – och framförallt för att vi verkligen vill veta att det vi gör är det rätta. “For the greater good” så att säga.

Med det i bagaget känner jag mig rustad att kunna säga att Lydiahs argument är bra, men inte håller hela vägen.
Några repliker på en del av punkterna som stack ut:

“Är man intresserad av att hjälpa fattiga bönder är det mer effektivt att köpa vanligt kaffe än dyrare rättvisemärkt kaffe, och skänka mellanskillnaden till en organisation med 90-konto. Rättvisemärkt går inte att skala upp så att fattiga kan lyftas från gatan, till något som kan kallas hemma.”

Denna kommentar känns inte helt genomtänkt och det känns som att Lydiah inte är helt insatt i frågan. Just att inte vara ett rent bidrag utan att vara en extra morot för att utföra ett arbete är en av grundtankarna med Fairtrade. Det har visats gång på gång att bidrag inte löser problem utan istället kan förvandla mottagarna till passiva individer (det är inte utan anledning som ord som “bidragsberoende” finns i SAOL). Fairtrade vill istället stärka och belöna individer för deras insatser och arbete – så att man kan arbeta sig ur fattigdom istället för att vänta på nästa bidrag.
På samma sätt är det just skalbarheten som är en annan av Fairtrades styrkor. Där bidragorganisationer behöver be om nya gåvor gång på gång från givarna, så kan Fairtrade inkorporeras i företags utbud och verksamheter, och på så sätt växa till en miljardindustri (och det endast i Sverige!) som är hållbar och skalbar.

– Det är svårt att veta om en av kritikerna mot Fairtrade i artikeln är att storleken på jordbruken / kooperativ är för stora, eller om de hålls nere av märkningen. Tex står det i ett stycke:

“Höga krav ställs på produktion och organisation för att en kaffeproducent ska bli certifierad som rättvisemärkt. Krav som långt ifrån alla bönder har råd med. Därför skapas ett insider-outsider-problem, där de mest utsatta kaffeodlarna aldrig blir rättvisemärkta.”

för att sedan i ett annat stycke säga:

“I rapporten “Vad uppnås med rättvisemärkning” från Agrifood Economics Centre (2009) beskriver nationalekonomen Helena Johansson hur rättvisemärkts fokus på småskalighet gör att utvecklingen mot ett mer effektivt jordbruk avstannar.”

– Den sista punkten jag tänkte ta upp var är följande:

“Rättvisemärkts system bygger också på minimipriser. Det betyder att de certifierade bönderna garanteras ett lägsta pris för sina kaffebönor som är högre än marknadspriset. Priset ska täcka produktionskostnaderna. Dessvärre sätter minimipriset utbud och efterfrågan ur spel. Eftersom priset inte går ner vid en för hög kaffeproduktion, får bönderna ingen signal att de bör minska produktionen. Det leder till överproduktion och att fairtrade-kaffet dumpas på den vanliga kaffemarknaden.”

Detta är det enda riktigt hållbara argumentet “mot” fairtrade som tas upp i artikeln och som jag har stött på. Man säger att Faritradepriset skulle vara en slags “dold subvention”, som sätter den fria marknaden ur balans. Men riktigt så är det inte heller – för det är en frivillig subvention. Det måste finnas konsumenter som är beredda att betala för märkningen, annars förekommer den inte. Så egentligen är detta ren markandsekonomi i sin grund – man kan dra det på sin spets lite och säga att fairtrade märkningen kan ses som ett varumärke egentligen. Här skrevs en kommentar på SvDs sida som utrycker det så bra att jag vill återge den i sin helhet (från användaren “Grandal”):

Rättvisemärkt bör närmast jämföras med ett varumärke. Den som vill betala ett högre pris för att äga en vara, t ex ett par byxor, av märket X kan välja att göra så. Ingenting annat än möjligen socialt tryck tvingar någon att välja de dyrare byxorna av märket X. Marknaden reglerar utbudet, vill konsumenterna inte betala för byxor av märket X kommer de att försvinna från marknaden.

Introduktionen av de dyrare X märkta byxorna leder självfallet inte till överproduktion av byxor.

På samma sätt för rättvisemärkta varor. Den som vill betala det högre priset för dessa produktalternativ kan göra så. Den som inte vill slipper. Marknaden, tillgång och efterfrågan, avgör om de rättvisemärkta alternativen finns och fortsätter att finnas på marknaden eller inte.

Att rättvisemärkning av t ex kaffe skulle leda till överproduktion är lika felaktigt som att introduktionen av de dyrare byxorna av märket X skulle leda till överproduktion av byxor.

Wålsten skriver att det offentligas uppgift är att vara neutralt. Men, kommuner och andras agerande har aldrig varit, kan aldrig vara, och skall inte vara, neutralt. Varje val innebär ett icke-neutralt ställningstagande. Till och med ett inte välja är att ta ställning, att vara icke-neutral. Pris, kvalitet och arbetsvillkoren för dem som framställer en produkt eller tjänst är faktorer som
man alltid har att förhålla sig till, oavsett om man är kommunal
upphandlare eller privatperson.

Wålsten påpekar att rättvisemärkt aldrig kommer att kunna omfatta alla producenter. Det är sant. Men det är knappast ett gott skäl att bojkotta rättvisemärkta alternativ.

Hade inte kunnat skriva det bättre själv.

Det är helt klart att Fairtrade inte är perfekt, men flera av anledningarna i artikeln känns inte tillräckligt underbyggda. Problem som finns är att man själv inte håller allt man lovar hela vägen, samt att en kultur av med fokus på ökad volymer verkar bildas – både allvarliga saker man behöver arbeta med, både för trovärdigheten och för att verkligen arbeta för en bätttre värld. Men att det skulle vara bättre att skänka bort pengarna i bidrag är bara inte fallet.

Filosofisk om välgörenhet och kapitalism

Filosofen Slavoj Zizeks syn på välgörenhet och kapitalism, illustrerad på ett lekfullt sätt.

Mycket intressant, även om Fairtrade i mina ögon är bra just för att det inte är välgörenhet – utan ett sätt att just bygga om själva grunden, själva miljön som skapar problemen, och inte bara göra något åt symptomen.

Tipstack till Peter Bjerg på Kph

Hur bra är fairtrade egentligen?

Fair Trade does not help the poorest, report says

Engelska The Telegraph, motsvarigheten till svenska Dagens Nyheter, har en stor artikel med rubriken som du ser ovan. Den handlar om en rapport från The Institute of Economic Affairs, som har tittat på Fairtrade. Mycket handlar om premien producenten får: “However, the IEA report said that it was unclear how much of the additional price actually reached the producers. “Even analysts sympathetic to the movement have suggested that only 25 per cent of the premium reaches producers. No study ever produced has shown that the benefit to producers anything like matches the premium paid.” ”

Som vi själva skrivit här tidigare om Ubuntu Cola så är det endast en liten del av den extra kostnaden som producenten får (mindre än 15 öre av det priset du betalar för en Ubuntu Cola går till själva sockerrörsbonden i Malawi). Men det är ändå betydligt mycket mer än dem hade fått annars.

Det viktiga här är att skilja på värdet i absoluta pengar, och värdet i procent. 15 öre är inte mycket i absoluta pengar, men det är ändå 300% mer än producenterna annars hade fått! Så även om du som konsument betalar mer än 15 öre extra för en Ubuntu jämfört med t.ex en Coca Cola, betalar du ändå inte 300% mer för en Ubuntu Cola än en Coca Cola. Allt är relativt, som en vis man en gång sade.

Förutom det en massa andra intressanta fakta också. Rapporten tar bl. a. upp att Fairtrade inte “förvränger marknaden” som tidigare har påståtts från vissa håll.

Händer i Fairtradevärlden 2010-10-28

Kritik mot Fair Trade-systemet – Flashback Forum

Kunde inte låta bli att länka, även om det har några år på nacken nu. Flashback är ett speciellt ställe i det svenskspråkiga internet – men intressant se alla argumenten fram och tillbaka. Ta det du läser med en nypa salt, men lite relevant underlag finns det där allt.

Händer i fairtradevärlden 2010-09-27

The Destructive Fair Trade Movement

Americanthinker.com, en amerikansk konservativ free-trade sida med fokus på den fria marknadens krafter, har en mycket intressant post där de säger att Fairtrade egentligen inte hjälper, utan gör mer ont än gott, genom att förhindra tillväxt i regioner som är bättre lämpade.
Ännu en belysning på hur komplex den värld vi lever i är. Detta vill du läsa för det är intressanta argument som förs fram – om man håller med eller inte är en annan sak.